WIĘCEJ INFORMACJI O ZAWODACH ZNAJDĄ PAŃSTWO W ZAKŁADCE:

->ŚCIANKA WSPINACZKOWA -> IMPREZY


----------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

W związku z planowaną realizacją projektu rewitalizującego obiekty poprzemysłowe – Rozbark, Klub Sportowy Skarpa Bytom będzie przeprowadzał konsultacje społeczne z mieszkańcami Bytomia w zwłaszcza z mieszkańcami dzielnicy Rozbark. Konsultacje planuję się przeprowadzić w dniach 03-14.10.2016r. i będą polegały na wypełnieniu anonimowej ankiety i rozmowach z mieszkańcami na temat ich spostrzeżeń i pomysłów na zagospodarowanie terenu po dawnej kopalni KWK Rozbark.

Klikając TUTAJ każdy może pobrać ankietę i odesłać wypełnioną na adres poczty elektronicznej klubu: klub@skarpa.bytom.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Klubu tj. ul. Modrzewskiego 5a,
41-907 Bytom.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji poda się do wiadomości publicznej po okresie jej realizacji.

KS Skarpa Bytom


Klikając TUTAJ można przeczytać protokół z konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach 03-14.10.2016r.

KS Skarpa Bytom


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/virtualki/214570/library/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 1305

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/virtualki/214570/application/modules/default/controllers/helpers/Restrictions.php on line 15